Mere sikkerhed gennem leg på cykellegebane

Cyklistforbundet har allerede været med til at bygge og indvie indtil flere cykellegepladser, og der er flere på vej.

Formålet er at forberede børnene på at cykle sikkert i trafikken ved at lege sig til bedre cyklister, når der trænes balance og at stoppe eller starte cyklen, som det er beskrevet og vist i såvel artikel som video.

Cykellegepladserne er til dels betalt af komunerne og til dels Nordeafonden. Nogle kommuner har allerede cykellegeplads som eksempelvis København med et anlæg i Fælledparken.